AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-21

Zimowe utrzymanie dróg

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 na terenie Gminy Dzierżoniów

Przez teren Gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zgodnie z powyższym podziałem za każdy rodzaj drogi odpowiedzialny jest inny zarządca wyszczególniony w załącznikach do informacji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008 przeprowadzane jest na zasadzie "pogotowia" tj. na konkretne zgłoszenie osobom odpowiedzialnym za stan dróg gminnych w okresie zimowym, które niezwłocznie przekażą informację o konieczności podjęcia konkretnych działań Wykonawcy.

Dlatego podpisano umowy z dwoma oferentami, dysponującym sprzętem do zimowego utrzymania dróg i świadczących usługi w zakresie zwalczania śliskości zimowej w okresie od dnia 2 listopada 2007r. do 15 kwietnia 2008r.

Zimowe utrzymanie dróg koordynowane jest przez Urząd Gminy Dzierżoniów w celu ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

W okresie zimowym działania obejmują zwalczanie śliskości zimowej poprzez :
 • odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych,
 • uszarstnianie nawierzchni dróg gminnych ( na zakrętach, wzniesieniach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych ),
 • odśnieżanie z jednoczesnym uszarstnianiem nawierzchni dróg gminnych.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej będą prowadzone tygodniowe dyżury przy koordynowaniu i nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnych:
 • Małgorzata Kaniowska
 • Krzysztof Spaleniak
 • Tomasz Cieżak
 • Krystyna Zasada
 • Elżbieta Ogrodnik
pod numerami telefonów :
 • 074 - 831 66 76 ;
 • 074 - 831 82 30 ;
 • 0 504-898-096 ;

Załączniki:

informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
informacja o zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich

powrót do poprzedniej strony