Strona główna

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-01-27

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów Nr XLVII/376/14 z dnia 27 lutego 2014 r.) na obszarach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej, lub w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały. Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można składać w terminie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 15.10.2015 r.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (załącznik nr 2). Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpana środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2015.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 • do 6 osób - 3 500 zł,
 • od 7 do 8 osób - 4 000 zł,
 • od 9-12 osób - 7 000 zł,
 • od 13-16 osób - 7 500 zł,
 • od 17 do 25 osób - 9 000 zł,
 • od 26 do 32 osób - 10 300 zł,
 • od 33 do 40 osób - 11 400 zł,
 • od 41 do 50 osób - 12 500 zł,
 • od 51 do 60 osób - 13 600 zł,
 • od 61 do 80 osób - 18 000 zł,
 • od 81 do 100 osób - 22 400 zł,
 • od 101 do 120 osób - 24 200 zł,
 • od 121 do 140 osób - 26 500 zł,
 • powyżej 141 osób - 29 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122).

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała nr Nr XLVII/376/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy;
 2. Załącznik nr 1 (zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy);
 3. Załącznik nr 2 (wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia).

powrót do poprzedniej strony