Strona główna

Szkoła Podstawowa w Tuszynie liderem w rozpowszechnianiu nowoczesnych technologii

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-01-21

Szkoła Podstawowa w Tuszynie liderem w rozpowszechnianiu nowoczesnych technologii

aktualności Gmina Dzierżoniów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie bierze udział w realizowanym przez Województwo Dolnośląskie - Wydział Edukacji i Nauki projekcie pn. "Dolnośląska e-szkoła". W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Woj. Dolnośląskim a Gminą Dzierżoniów szkoła - jako uczestnik projektu - zobowiązana jest do spełnienia kilku istotnych kryteriów.

Jednym z nich jest pojęcie "aktywnego użytkownika", które oznacza ucznia/nauczyciela przynajmniej raz na tydzień logującego się na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej i odnotowanego w jej statystykach, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych (tj. ferii szkolnych i wakacji).

W celu osiągnięcia założonych rezultatów, w czasie trwania projektu szkoła musi osiągnąć poziom aktywnych użytkowników na poziomie 50% w każdym semestrze. Zgodnie ze sprawozdaniem Administratora Merytorycznego Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej - Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 wskaźnik Szkoły Podstawowej w Tuszynie ukształtował się na poziomie 57,55% aktywnych użytkowników.

W związku ze spełnieniem tego kryterium Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Jerzy Więcławski podziękował za wysiłek, jaki przedstawiciele placówki włożyli we wdrożenie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej do praktyki szkolnej. Podkreślił także ważną rolę Szkoły Podstawowej w Tuszynie jako lidera wśród dolnośląskich placówek w rozpowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Dzięki projektowi "Dolnośląska e-szkoła" placówki edukacyjne staną się ośrodkami rozwoju lokalnego oraz kształcenia ustawicznego. Wspomniana wcześniej regionalna platforma e-learningowa (Dolnośląska Platforma Edukacyjna) dostępna jest dla wszystkich szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Jej najważniejszym zadaniem jest zapewnienie wsparcia procesu nauczania/uczenia się oraz umożliwienie wymiany informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych, usprawniając tym samym współpracę szkół i nauczycieli.

powrót do poprzedniej strony