Strona główna

Marek Chmielewski nowym prezesem STGGS

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-01-20

Marek Chmielewski nowym prezesem STGGS

aktualności Gmina Dzierżoniów

15 stycznia w Walimiu odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Oprócz zatwierdzenia składu Zarządu oraz powołania Komisji Rewizyjnej członkowie STGGS powołali nowego prezesa stowarzyszenia. Miło nam poinformować, że został nim Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów.

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich rozpoczęło swoją działalność 15 stycznia 1998 roku. W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice oraz Walim.

STGGS osiąga swoje cele poprzez opracowywanie i realizację koncepcji rozwoju turystycznego Gór Sowich, współpracę z organizacjami turystyki, wypoczynku i rekreacji oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Jego zadaniem jest ponadto inicjowanie i prowadzenie działań inwestycyjnych w zakresie adaptacji i rozbudowy istniejącej bazy turystycznej oraz nowych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury turystycznej, a także promocja Gór Sowich.

powrót do poprzedniej strony