Strona główna

Dotacje dla organizacji pozarządowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-01-09

Dotacje dla organizacji pozarządowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • Turystyki i krajoznawstwa
  • Przeciwdziałania alkoholizmowi
  • Zwalczania narkomanii

Bliższe informacje o konkursie i warunkach uzyskania wsparcia można uzyskać na stronie www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce organizacje pozarządowe, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 (pokój 202), tel. 074 832 56 81, e-mail: a.stawicka@ug.dzierzoniow.pl

powrót do poprzedniej strony