AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-20

Ojczyzna w poezji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pod tym pięknym, a zarazem trudnym hasłem przebiega doroczny konkurs recytatorski z udziałem uczniów klas I-III szkół podstawowych.

VII Gminny Konkurs Recytatorski "Ojczyzna w poezji" odbył się dnia 15 listopada 2007 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku. Jury w składzie:

 1. P. Jolanta Zarzeka - zastępca wójta gminy Dzierżoniów,
 2. P. Grzegorz Domagała - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
 3. P. Józef Idzi - kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych
wysłuchało 14 reprezentantów z poszczególnych szkól : 5 uczniów z klas I, 5 uczniów z klas II i 4 uczniów z klas III. Oceniano dykcję, dobór repertuaru, interpretację wiersza oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu są następujące:

W KATEGORII KLAS I
 • miejsce I zajął ucz. Radosław Falów ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie za recytację wiersza pt. " Kim chciałbym być?" Tadeusza Kubiaka, przygotowany przez p. Elżbietę Sakowicz.
 • miejsce II zajęła ucz. Aleksandra Łuciów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach, za recytację wiersza pt." Ojczyzna" Antoniego Słonimskiego, przygotowana przez p. Alicję Najwer.
 • miejsce III zajęła ucz. Karolina Dyk ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie za recytację wiersza pt. "Tutaj" Jerzego Ficowskiego, przygotowana przez p. Iwonę Kląskałę.
W KATEGORII KLAS II:
 • miejsce I zajęła ucz. Maria Izdebska z Zespołu Szkolno-Przedszkolngo w Piławie Dolnej, za recytację wiersza pt. "O ptakach i Ojczyźnie" Jerzego Ficowskiego, przygotowana przez p. Elżbietę Biernacką.
 • miejsce II zajął ucz. Piotr Sawko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku, za recytację wiersza pt." Na szkle malowane" Wandy Chotomskiej przygotowany przez p. Krystynę Chrostowską,
 • miejsce III zajął ucz. Michał Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie, za recytację wiersza pt." Jan Matejko" Tadeusza Szymy, przygotowany przez p. Danutę Kasprzyk.
W KATEGORII KLAS III:
 • miejsce I zajął ucz. Daniel Dąbrowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku, za recytację wiersza pt. "Rzadko na moich wargach" Jana Kasprowicza, przygotowany przez p. Annę Filozof,
 • miejsce II zajęła ucz. Karolina Polak ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie, za recytację wiersza pt." Kołobrzeg" Tadeusza Kubiaka, przygotowana przez p. Urszulę Czajkowską,
 • miejsce III zajęli uczniowie:
  1. Daniel Szachniewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach, za recytację wiersza pt. "Gawęda o miłości do ziemi ojczystej" Wisławy Szmborskiej, przygotowany przez p. Elżbietę Juziuk-Janicką,
  2. Marcin Umiński ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie, za recytację wiersza pt. "Opowiedz nam Ojczyzno" Janusza Szczepowskiego, przygotowany przez p. Joannę Wieruszewską.

Wyróżnieni zostali uczniowie:

Karolina Krawczyk, Maciej Dudka, Aleksandra Michalczyszyn, Oliwia Adamczyk przygotowani przez: p. Jacka Dzwolaka. p. Annę Czuwarę, p. Katarzynę Koselską, p. Iwonę Cebulską.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody dla laureatów I-szych miejsc ufundował Wójt Gminy Dzierżoniów, pozostałe nagrody - Rada Rodziców przy ZSzP w Mościsku.

Koordynatorem imprezy była mgr Anna Filozof, wspomagana przez mgr Annę Czuwarę i mgr Krystynę Chrostowską.

Dyrektor ZSzP w Mościsku mgr Dorota Furtak i nauczycielki oraz uczniowie klas I-III serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, podkreślając wysoki poziom i rzetelne przygotowanie jako dowód dziecięcego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Laureaci I miejsc będą reprezentować naszą Gminę w VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Bielawie 27 listopada 2007 r.

Trzymamy kciuki !

opr. mgr K. Chrostowska

powrót do poprzedniej strony