Strona główna

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-01-08

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej eksploatacji kopalin ze złóż (tj. bez wymaganej koncesji) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje, że:

  • działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014r. poz. 613 ze zm.), może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;
  • podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

powrót do poprzedniej strony