AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-30

Nowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP Mościsko

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzień 16 grudnia 2014r. stanowi ważną datę dla strażaków z OSP Mościsko i Ostroszowice. Tego dnia jednostka OSP Mościsko po kilkuletnich staraniach wzbogaciła swój arsenał sprzętowy o nowy średni zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS.

Ten wysokiej klasy sprzęt składający się z pompy hydraulicznej, nożyc, rozpieraka ramieniowego i kolumnowego, jak również dość obszernej gamy dodatkowego sprzętu ratowniczego zastąpi eksploatowany do tej pory lekki zestaw narządzi hydraulicznych. Ten ostatni również znalazł nowego właściciela. Urządzenie zostało przekazane jednostce OSP Ostroszowice.

Uroczystego przekazania sprzętu jednostkom w asyście Prezesa ZOP ZOSP Druha Tadeusza Mikosia oraz Komendanta Gminnego ZOSP Druha Krzysztofa Kota dokonał Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie mł. bryg. Marek Hajduk podczas spotkania w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku. Zakup tego zestawu, tak niezbędnego do profesjonalnego i skutecznego udzielania pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków drogowych stał się możliwy dzięki wsparciu kilku instytucji, organizacji oraz ludzi dobrej woli, żywotnie zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym.

Duży wkład w realizację tego przedsięwzięcia miały: Komenda Główna PSP, Zarząd Główny oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP we Wrocławiu. Wymierny wkład finansowy wniosła również gmina Dzierżoniów przeznaczając na ten cel kwotę 15.000 zł. Zakup sprzętu wsparły także osoby fizyczne - Państwo Jolanta i Jan Weznerowiczowie oraz firmy prywatne tj. Firma EKO AUTO Nowizna ul. Mostowa 8a oraz Spółka Agrarna Mościsko.

Łączna wartość zakupionego sprzętu opiewa na kwotę ponad 62 000 zł. Strażacy z Mościska doceniając zaangażowanie tak znacznej rzeszy ludzi w realizację tego przedsięwzięcia podczas spotkania podziękowali wszystkim instytucjom oraz indywidualnym sponsorom, dzięki którym ten niezwykle ważny zakup był możliwy. Druhowie wykazując swoją stałą gotowość i determinację w niesieniu pomocy są przekonani, że posiadanie odpowiedniego sprzętu ratowniczego o określonych możliwościach technicznych w zasadniczy sposób rzutować będzie na powodzenie akcji ratowniczej, a tym samym stworzy realne możliwości udzielenia skutecznej i profesjonalnej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Wydatnie zwiększy to szanse na uratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

Mając na względzie fakt, że przydatność każdego sprzętu może być oceniona dopiero w akcji, strażacy z OSP Mościsko oraz Ostroszowic wspólnie przetestowali otrzymany sprzęt w warunkach zbliżonych do realnych. Organizacja tych ćwiczeń była możliwa dzięki uprzejmości właściciela firmy EKO AUTO - zajmującej się urzędowym złomowaniem pojazdów. Udostępnił on druhom nie tylko teren ćwiczeń, lecz także dwa kompletne samochody. Dzięki temu możliwe było wykonanie pełnej symulacji zdarzenia drogowego z elementami udzielania pierwszej pomocy oraz uwalniania poszkodowanych z wykorzystaniem sprzętu medycznego i posiadanych zestawów.

Nabyte podczas tych ćwiczeń doświadczenie procentować będzie w przyszłych działaniach ratowniczych. Życzmy jednak strażakom, aby ponura niekiedy rzeczywistość nie wymuszała konieczności użycia tych zestawów w realnych sytuacjach, a otrzymany sprzęt był wykorzystywany jedynie podczas ćwiczeń.

Nowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP MościskoNowy sprzęt ratownictwa drogowego dla strażaków z OSP Mościsko
powrót do poprzedniej strony