AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-23

Radni uchwalili budżet na rok 2015

aktualności Gmina Dzierżoniów

W przedświąteczny poniedziałek 22 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Owieśnie odbyła się III Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. W obradach gościnnie uczestniczyli: Krzysztof Twardak - Radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, a także sołtysi, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz przedstawiciele duchowieństwa.

W pierwszej części obrad przedstawiciele Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych przekazali na ręce wójta Marka Chmielewskiego dyplom za zajęcie przez gminę Dzierżoniów 11 miejsca w XV Dolnośląskich Igrzyskach LZS - Mieszkańców Wsi i Miast.

Głównym punktem obrad było głosowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz uchwalenia budżetu gminy Dzierżoniów na rok 2015. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stanowiska Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów, radni w głosowaniach przyjęli ww. uchwały.

W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła także uchwały w sprawach:

  • wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2014,
  • zmiany Uchwały Nr VII/49/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Dzierżoniów",
  • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 427/1 w Tuszynie stanowiącej własność gminy Dzierżoniów,
  • wytypowania przedstawicieli do reprezentowania gminy Dzierżoniów w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich,
  • planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

Po zakończeniu obrad uczestników Sesji w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach oraz występ kolędników z Ostroszowic, którzy obdarowali gości wyjątkowymi ostroszowickimi piernikami. Po tym niezwykłym świątecznym przedstawieniu wszyscy obecni zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne - była to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować pysznych potraw wigilijnych przygotowanych przez mieszkańców Owiesna.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz wójt Marek Chmielewski złożyli wszystkim mieszkańcom gminy życzenia świąteczne i noworoczne.

Radni uchwalili budżet na rok 2015Radni uchwalili budżet na rok 2015Radni uchwalili budżet na rok 2015Radni uchwalili budżet na rok 2015Radni uchwalili budżet na rok 2015
powrót do poprzedniej strony