AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-19

Zabytkowa brama... jak nowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 16.12.2014r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno".

Zakres prac obejmował między innymi roboty tynkarskie z użyciem tynków renowacyjnych, montaż pilastrów, prace kamieniarsko - konserwatorskie polegające na oczyszczeniu wszystkich elementów z piaskowca, odsalaniu tych elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie i montaż rzeźb z piaskowca, prace malarskie wykonywane farbami silikatowymi, dopuszczonymi do stosowania na zabytkach.

Całość prac prowadzona była pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych oraz pod ścisłym nadzorem konserwatora dzieł sztuki oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu.

Projekt współfinansowany jest w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW" na lata 2007 - 2013.

Całkowity koszt operacji: 136 612,00 zł
Udział środków UE: 59 039,00 zł

PROW

Zabytkowa brama jak nowaZabytkowa brama jak nowaZabytkowa brama jak nowaZabytkowa brama jak nowa
powrót do poprzedniej strony