AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-18

"Multisport" - program aktywności ruchowej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od marca do grudnia 2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach realizowany był program aktywności ruchowej pod nazwą "Multisport". Podstawowe dofinansowanie projektu zapewnione zostało ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, Gminy Dzierżoniów oraz Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostroszowicach.

Koordynatorem projektu w naszym regionie była Dolnośląska Federacja Sportu z Wrocławia. Ideą projektu "MultiSport" była organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych w różnorodnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Program powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Obejmował działania mające na celu przede wszystkim zapoznanie dzieci i młodzież z różnymi sportami oraz zaktywizowanie ich do uprawiania rozmaitych sportów poprzez wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi. Tematyka zajęć obejmowała ponadto zagadnienia związane z profilaktyką antyuzależnieniową prowadzoną w formie pogadanek.

Program realizowany był w okresie marzec - grudzień (z przerwą wakacyjną), w wymiarze 3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupie 20-osobowej.

Zajęcia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki prowadzone były przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia - mgra Krzysztofa Twardaka, trenera II klasy.

Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie oraz słodkie upominki od dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach Urszuli Zając.

Multisport - program aktywności ruchowejMultisport - program aktywności ruchowej
powrót do poprzedniej strony