Strona główna

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Dzierżoniów w 2015r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-16

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Dzierżoniów w 2015r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierżoniów na lata 2015-2018 informujemy, że harmonogram odbioru odpadów nie ulega zmianie.

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzierżoniów raz w tygodniu, według poniższego wykazu:

 • poniedziałek: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Jodłownik, Myśliszów
 • środa: Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna
 • czwartek: Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice.

W związku ze wzrostem kosztów usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wzrostem kosztów obsługi administracyjnej systemu, od 1 lutego 2015r. zwiększeniu ulegną miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów od mieszkańca. Nowe stawki to 12,00 zł - w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 15,00 zł - w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki. Pisma informujące mieszkańców o wysokości opłat będą przesyłane w styczniu 2015r.

Firma odpowiadająca za odbiór odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18, e-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl

 • Rejon: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice obsługiwany będzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o.o., ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18.
 • Rejon: Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice obsługiwany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31.

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów w 2015r.

Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła" będą odbierane raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 8 stycznia
 • 12 lutego
 • 12 marca
 • 9 kwietnia
 • 14 maja
 • 11 czerwca
 • 9 lipca
 • 13 sierpnia
 • 10 września
 • 8 października
 • 12 listopada
 • 10 grudnia

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu obok pojemnika na odpady, najpóźniej do godz. 7:30 w dniu zbiórki.

Odpady segregowane, gromadzone w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (gniazda segregacyjne zlokalizowane na terenie gminy) będą odbierane z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników - ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się: 16 kwietnia 2015r. i 1 października 2015r. Odpady takie jak: telewizory, monitory, komputery, drukarki, sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, roboty kuchenne, żelazka) meble (szafy, wersalki, krzesła), dywany, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów należy wystawić przed posesją, obok pojemników na odpady w miejscach widocznych i dostępnych dla firmy zbierającej ww. odpady, najpóźniej do godziny 8:00 w dniu zbiórki.

Odpady problemowe i niebezpieczne można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK mieszczącego się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie), czynnego w środy w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00.

Odpady problemowe zbierane w PSZOK:

 • odpady zielone - w ilości nieprzekraczającej 300 litrów / nieruchomość / tydzień,

 • odpady ulegające biodegradacji - kuchenne - w każdej ilości,

 • metale - w każdej ilości,
 • przeterminowane leki - w każdej ilości,

 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne, farby, rozpuszczalniki - w każdej ilości,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

 • zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprzekraczającej 300 kg / nieruchomość / tydzień,

 • zużyte opony z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i rolniczych - w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) - w ilości nieprzekraczającej 300 kg / nieruchomość / tydzień.

Nadzór nad systemem odbioru i zagospodarowania odpadów pełni Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-50-02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

powrót do poprzedniej strony