AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-05

Nowe składy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 4 grudnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się II nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. W obradach gościnnie uczestniczył Marian Kowal, Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Posiedzenie Rady Gminy Dzierżoniów otworzył jej Przewodniczący Grzegorz Powązka. Po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku obrad radni przyjęli uchwały powołujące przewodniczących i członków Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Gminy Dzierżoniów. W jawnym głosowaniu zdecydowano o następującym składzie komisji:

  • Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Tomasz Włodek, członkowie: Edyta Mulka-Gonera, Leszek Paziński, Elżbieta Filipek, Piotr Śliwa, Agnieszka Ożga
  • Komisja ds. Budżetu i Finansów: Przewodnicząca - Ewa Żuchowska-Toboła, członkowie: Agnieszka Ożga, Grzegorz Powązka, Tomasz Włodek, Grażyna Ziernik, Anna Piekarska
  • Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu: Przewodniczący - Piotr Śliwa, członkowie: Elżbieta Sak, Grzegorz Powązka, Janusz Szozda, Leszek Paziński, Adam Jedynak
  • Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Przewodniczący - Janusz Szozda, członkowie: Adam Jedynak, Krzysztof Wypych, Przemysław Przybyszewski, Elżbieta Filipek, Elżbieta Sak
  • Komisja ds. Ładu i Porządku: Przewodnicząca - Edyta Mulka-Gonera, członkowie: Anna Piekarska, Przemysław Przybyszewski, Grażyna Ziernik, Ewa Żuchowska-Toboła, Krzysztof Wypych

Radni dokonali również wyboru przedstawiciela do reprezentowania gminy Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7". Został nim Przemysław Przybyszewski.

Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierżoniów. Na wniosek Rady Gminy zostało ono zwiększone o 200 zł.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • zmiany uchwały Nr XXX/231/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • zmiany uchwały Nr XXX/232/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2014;
  • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomniku przyrody, lipie drobnolistnej rosnącej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Tuszynie.

Obrady zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Nowe składy Komisji Rady Gminy DzierżoniówNowe składy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony