Strona główna

Ostatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-11-12

Ostatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji

aktualności Gmina Dzierżoniów

W poniedziałek 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie odbyła się uroczysta LVII sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady miały wyjątkowy charakter - była to bowiem ostatnia sesja w VI kadencji Rady.

W posiedzeniu gościnnie uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP Teresa Świło, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Dorota Gromadzka oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie z prezesem Edwardem Bieniem na czele.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorza Powązkę, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej LVI sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2014. W dalszej części obrad Przewodniczący dokonał podsumowania działalności VI kadencji Rady.

Następnie gratulacje i podziękowania za samorządową służbę w latach 2010-2014 wręczył radnym Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Wyrazy uznania i podziękowania za trud pracy na rzecz lokalnej społeczności złożyły Radzie również Teresa Świło i Dorota Gromadzka.

Na zakończenie ostatniej sesji Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji zebrani obejrzeli przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację multimedialną podsumowującą minione cztery lata pracy radnych.

Ostatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencjiOstatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencjiOstatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencjiOstatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VI kadencji
powrót do poprzedniej strony