Strona główna

"Przedsiębiorcza klasa" z Tuszyna w Drukarni "Edytor"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-11-04

"Przedsiębiorcza klasa" z Tuszyna w Drukarni "Edytor"

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czerwcu tego roku gmina Dzierżoniów złożyła wniosek konkursowy i decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, jako jedna z 15 gmin naszego województwa, realizuje projekt pod nazwą "Przedsiębiorcza klasa".

Projekt jest skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i finansowany z budżetu województwa dolnośląskiego. Na realizację zadania gmina Dzierżoniów otrzymała 20 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych, promocja postaw przedsiębiorczych oraz pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym.

Wykonania projektu podjęli się uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie wraz z opiekunem, Jarosławem Pawlaczkiem. Zgodnie z harmonogramem działań klasa przeprowadzi własne przedsięwzięcie gospodarcze oraz zrealizuje szereg wycieczek do firm działających w różnych dziedzinach gospodarki.

W ramach realizacji zadania 27 października 2014r. uczniowie klasy VI odwiedzili drukarnię "Edytor". Zostali bardzo ciepło i serdecznie przyjęci przez właściciela firmy Tomasza Ligięzę. Pan Tomasz Ligięza oprowadził uczniów po swojej firmie, cierpliwie wyjaśniał i tłumaczył zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i różnych urządzeń, odpowiadał na pytania. Uczestnicy tej niezwykle ciekawej wycieczki poznali poszczególne etapy produkcji, od projektowania, do wykonania matryc i produktu końcowego. Na koniec wycieczki uczniowie otrzymali od pana Tomasza Ligięzy drobne upominki.

Przedsiębiorcza klasa z Tuszyna w Drukarni EdytorPrzedsiębiorcza klasa z Tuszyna w Drukarni EdytorPrzedsiębiorcza klasa z Tuszyna w Drukarni EdytorPrzedsiębiorcza klasa z Tuszyna w Drukarni Edytor
powrót do poprzedniej strony