Strona główna

Gmina Dzierżoniów stawia na przedsiębiorczość

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-10-09

Gmina Dzierżoniów stawia na przedsiębiorczość

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i pobudzanie ich kreatywności, a także promocja postaw przedsiębiorczych - to główne założenia projektu "Przedsiębiorcza klasa" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W projekcie wezmą również udział uczniowie z gminy Dzierżoniów.

Podjęcie działań związanych z realizacją przedsięwzięcia umożliwi umowa, którą 8 października podpisali wójt Marek Chmielewski oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj. W uroczystym podpisaniu umów w Urzędzie Gminy w Walimiu uczestniczyli także przedstawiciele gmin Niemcza i Walim.

Projekt "Przedsiębiorcza klasa" skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Jako jedna z 15 dolnośląskich placówek oświatowych weźmie w nim udział Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie. Jednym z najważniejszych zadań programu jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do pełnienia rozmaitych ról zawodowych, a także zwiększenie ich wiedzy i świadomości w zakresie przedsiębiorczości. Cele programu zostaną zrealizowane przy pomocy przygotowanych przez szkoły projektów edukacyjnych.

Program "Przedsiębiorcza klasa", jak zapewniają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego będzie kontynuowany również w kolejnych latach.

Gmina Dzierżoniów stawia na przedsiębiorczośćGmina Dzierżoniów stawia na przedsiębiorczość
powrót do poprzedniej strony