Strona główna

Doposażenie boisk w Mościsku i Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-08-22

Doposażenie boisk w Mościsku i Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 21.08.2014r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Zagospodarowanie obiektów sportowych poprzez doposażenie boisk do piłki nożnej w miejscowości Mościsko i Piława Dolna"

Zakres prac obejmował:

  1. Wykonanie bramek i piłkochwytów na boisku do piłki nożnej w Mościsku
  2. Wykonanie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej w Piławie Dolnej

Projekt współfinansowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW" na lata 2007 - 2013

Całkowity koszt operacji : 51 999 zł
Udział środków UE: 28 050,00 zł

Zagospodarowanie obiektów sportowych poprzez doposażenie boisk do piłki nożnej w miejscowości Mościsko i Piława Dolna

Doposażenie boisk w Mościsku i Piławie DolnejDoposażenie boisk w Mościsku i Piławie Dolnej
powrót do poprzedniej strony