Strona główna

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-08-22

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu organizuje spotkanie informacyjne pod hasłem "Dotacje unijne i instrumenty zwrotne - wsparcie dla dolnośląskich MŚP", które odbędzie się 3 września 2014 r.

Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące aktualnie ogłoszonego, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, naboru projektów w ramach SCHEMATU 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Dodatkowo zaprezentowane zostaną założenia Inicjatywy JEREMIE w zakresie instrumentów zwrotnych tj. pożyczek, a także informacje o możliwościach wsparcia sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (program spotkania).

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele: Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu - odpowiedzialnej za wdrożenie części Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność"; Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorstwom m.in. w ramach inicjatywy zwrotnego wsparcia Jeremie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

Spotkanie odbędzie się 3 września 2014 r. w godzinach 9:00- 12:10 w siedzibie Urzędu Miasta w Wałbrzychu (Ratusz, Plac Magistracki 1, sala 26).

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 1.09.2014 r. - ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74 66 55 172.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Fundusze Europejskie

powrót do poprzedniej strony