AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-07-01

"Młodzi przyjaciele drzew" w akcji

aktualności Gmina Dzierżoniów

30 czerwca 2014r. zakończył się pierwszy etap projektu edukacyjnego pn. "Młodzi przyjaciele drzew". Akcja skupiona jest wokół pomników przyrody znajdujących się na terenie naszej gminy. Projekt koordynowany przez pracowników Urzędu Gminy, realizowany jest przy aktywnym udziale uczniów oraz nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Na terenie gminy Dzierżoniów znajduje się 17 pomników przyrody (w tym jedna grupa drzew). Projekt promuje pomniki przyrody znajdujące się na naszym terenie. Chcemy aby zostały one przede wszystkim zauważone przez mieszkańców oraz otoczone właściwą opieką. Organizatorzy akcji chcą także, wśród młodych mieszkańców gminy, kształtować postawy proekologiczne, uwrażliwić ich na piękno przyrody oraz kształtować świadomość ekologiczną uczestników akcji.

Akcja została podzielona na dwa etapy. W czasie trwania pierwszego etapu (maj-czerwiec 2014r.) wszystkie pomniki przyrody zostały ponownie zinwentaryzowane. Następnie odbył się konkurs na wybranie imion poszczególnym drzewom - pomnikom. Każda placówka oświatowa wybrała imiona dla wybranych drzew. I tak (choć wymagana będzie jeszcze przedmiotowa uchwała Rady Gminy Dzierżoniów) nasze pomniki noszę już nowe imiona np. grupa dębów rosnąca w parku w Roztoczniku otrzymała nazwę "Królewski Zakątek", a poszczególne drzewa imiona historycznych władców Polski. Rosną więc u nas: Bolesław, Władysław, Zygmunt, Jan, itp. Kolejnym działaniem akcji był konkurs plastyczny pn. "O czym marzy drzewo" skierowany do naszych przedszkolaków. Na konkurs napłynęło wiele prac wykonanych bardzo starannie i z wielkim zaangażowaniem autorów. W związku z powyższym praca jury konkursowego nie była łatwa ale po długiej debacie wyłoniono laureatów: 1. miejsce zdobył Grzegorz Pindera, 2. miejsce Sandra Krupiarz, a 3. miejsce Izabela Droszczak.

Kolejnym działaniem akcji był konkurs literacki pn. "O czym szumi drzewo" dla uczniów gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum. Niezależne jury składające się z pracowników Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie wyłoniło zwycięzców poszczególnych kategorii:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  1. miejsce - Hubert Szady
  2. miejsce - Maja Kwiatek
  3. miejsce - Jakub Rosiak
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  1. miejsce - Martyna Mudy
  2. miejsce - Filip Gorzelski
  3. miejsce - Laura Kowal
 • uczniowie gimnazjum
  1. miejsce Karolina Niemczyk
  2. miejsce Monika Krakowiak
  3. miejsce Magda Helon

W kolejnym działaniu "Młodzi przyjaciele drzew" zmierzyli się w konkursie fotograficznym pn. "Portret drzewa". Wiele pięknych fotografii , autorstwa naszych uczniów, dotarło na konkurs. Po wielogodzinnych obradach profesjonalne jury wybrało najlepsze prace w poszczególnych kategoriach:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  1. miejsce - Hubert Szady
  2. miejsce - Hubert Kuźmiński
  3. miejsce - Magdalena Połcik
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  1. miejsce - Damian Hamela
  2. miejsce - Marta Szady
  3. miejsce - Monika Kinast
 • uczniowie gimnazjum
  1. miejsce - Kacper Winnicki
  2. miejsce - Natalia Hajdamowicz

Nauczyciele placówek oświatowych opracowali również ścieżki przyrodnicze po najciekawszych miejscach i obiektach leżących na terenie miejscowości w poszczególnych obwodach szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody. Przez dwa miesiące uczniowie gminnych placówek oświatowych odbyli 12 wycieczek edukacyjnych po terenie naszej gminy, poznając często nieznane jej zakątki, zbytki, parki i pomniki przyrody. Bezcennym uzupełnieniem nowych wiadomości okazały się zorganizowane w każdej placówce, spotkania z przedstawicielami służby leśnej, którzy przeprowadzili żywe lekcje zwracając szczególną uwagę na unikatowe formy przyrodnicze i pomniki przyrody znajdujące się na terenie naszej gminy. Podsumowaniem działań I etapu oraz weryfikacją zdobytych wiadomości był konkurs wiedzy pn. "Stąd jestem, tu mieszkam, tu chcę żyć" przeprowadzony w Gimnazjum Gminnym. W konkursie udział wzięły reprezentacje 4 szkół podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów i prowadzony był w II kategoriach: indywidualnie i drużynowo.

Indywidualnie w konkursie 1. miejsce zdobyła Julia Martowłos, 2. miejsce Aleksandra Sajdak, a 3. miejsce Monika Pięt. W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tuszynie, 2. miejsce przypadł w udziale drużynie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, 3. miejsce z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostroszowicach, a 4. miejsce z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.

Efektem dodatkowym pierwszego etapu działań będzie zebranie wszystkich materiałów (opis pomników przyrody, ścieżki edukacyjne, prace plastyczne, fotografie, wiersze itp.) i wydanie ich w formie książki, która stanie się doskonałym materiałem edukacyjnym i promocyjnym. Organizatorzy planują również wydanie gry planszowej z wykorzystaniem zdobytych wiadomości oraz folder "Pomniki przyrody gminy Dzierżoniów"

Drugi etap programu edukacyjnego "Młodzi przyjaciele drzew" odbędzie się w początkowych miesiącach nowego roku szkolnego 2014/2015 i polegał będzie na zorganizowaniu przeprowadzeniu na terenie Gimnazjum Gminnego happeningu ekologicznego połączonego z festiwalem piosenki pn. "O czym szumi drzewo?". Także w czasie happeningu laureatom poszczególnych konkursów wręczone zostaną cenne nagrody.

Gmina Dzierżoniów na realizację projektu edukacyjnego pn. "Młodzi przyjaciele drzew" otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 17 400,00 zł.

Młodzi przyjaciele drzew w akcji
powrót do poprzedniej strony