Strona główna

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-06-24

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czerwcu zakończono realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik"

Projekt współfinansowany był w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Całkowity koszt operacji to 393.812,47zł w tym udział środków z Unii Europejskiej: 170.000,00zł. Beneficjentem projektu była Gmina Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 , 58-200 Dzierżoniów

W ramach projektu w latach 2013-2014 wykonano:

  • we wsi Jodłownik: zagospodarowanie przestrzeni publicznej za kwotę 92.882,68 zł
  • we wsi Myśliszów : zagospodarowanie przestrzeni publicznej za kwotę 28.944,00 zł
  • we wsi Owiesno : zagospodarowanie przestrzeni publicznej za kwotę 114.312,19 zł
  • we wsi Piława Dolna (przy blokach): zagospodarowanie przestrzeni publicznej za kwotę 41 967,09 zł
  • we wsi Piława Dolna (przy oczyszczalni): zagospodarowanie przestrzeni publicznej za kwotę 53.937,46 zł
  • we wsi Roztocznik : zagospodarowanie przestrzeni publicznej za kwotę 55.387,63 zł


PROW

powrót do poprzedniej strony