AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-06-17

Nabór wniosków - Konkurs nr XII/2014

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszania "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" - informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD - ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Wnioski można składać na operacje:

 1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Limit dostępnych środków - 280199,12zł
 2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. "Małych projektów" Limit dostępnych środków - 146039,45zł

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2014 do 14 lipca 2014r. do godziny 15:00. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

 1. Operacja musi być zgodna z:
  • co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
  • co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
  • co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
 2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny za zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
  • co najmniej 8 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
  • co najmniej 10 punktów w przypadku działania Małe projekty

Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w wersji papierowej oraz jeżeli jest wymagane w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio, w siedzibie Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania", ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD - www.slezanie.eu - w zakładce Konkursy, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ślężanie ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka, tel. 71 31 62 171, e-mail info@sleza.pl, www.slezanie.eu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

LGD Ślężanie udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA.

powrót do poprzedniej strony