Strona główna

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-06-09

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 05 czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów". Projekt skierowany był do 6 osób (5 kobiet i 1 mężczyzny) bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń, pn. "Skuteczna autoprezentacja", oraz "Podstawy obsługi komputera".

Uczestnikom projektu wsparcia udzielał doradca zawodowy oraz psycholog. Mieli oni za zadanie określić preferencje zawodowe każdej osoby biorącej udział w projekcie. Kolejnym etapem realizowanym w projekcie były szkolenia zawodowe. Uczestnicy szkolili się w zawodach :

  • opiekun osoby niepełnosprawnej, starszej z kursem prawa jazdy - 2 osoby
  • przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy - 2 osoby
  • pilarz - drwal - 2 osoby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

powrót do poprzedniej strony