AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-06-04

Sztandar dla Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rada Gminy Dzierżoniów uchwałą z dnia 26 września 2013 roku ustanowiła sztandar Gminy. W poniedziałek 2 czerwca 2014 roku po niespełna roku od tamtej chwili podczas uroczystej sesji Rady Gminy Sztandar został przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorza Powązki.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Teresa Świło Poseł na Sejm RP, Monika Wielichowska Poseł na Sejm RP, Stanisław Jurcewicz Senator RP, Tomasz Smolarz Wojewoda Dolnośląski, Dorota Gromadzka Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Janusz Guzdek Starosta Dzierżoniowski, Dariusz Kucharski Wicestarosta Dzierżoniowski, Jacek Grzebieluch Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad miast i gmin powiatu dzierżoniowskiego, przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. dziekanem Zygmuntem Kokoszką, dyrektorzy i młodzież gminnych placówek oświatowych, sołtysi i mieszkańcy gminy, a przede wszystkim fundatorzy Sztandaru.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Sanktuarium NMP w Kiełczynie, gdzie Sztandar Gminy Dzierżoniów, podczas polowej mszy św. został poświęcony przez proboszcza ks. Stanisława Olszowy. Następnie radni oraz zaproszeni goście przejechali do Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Mościsku, gdzie odbyło się posiedzenie uroczystej LI Sesji Rady Gminy. W jej trakcie radny Tadeusz Mikoś, w imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Powązki Sztandar, który następnie został przekazany pocztowi sztandarowemu gminy Dzierżoniów. W skład pocztu weszli: sztandarowy Tomasz Włodek oraz asysta pocztu Edyta Mulka- Gonera i Grażyna Ziernik.

Awers Sztandaru (strona główna) jest barwy żółtej z obramowaniem barwy niebieskiej. W centrum części płata umieszczony jest herb Gminy Dzierżoniów z wizerunkiem stojącej na wzgórzu Matki Boskiej Kiełczyńskiej z dzieciątkiem w żółtym kolorze w jednolitym błękitnym polu tarczy. W górnej części płata, nad herbem umieszczony jest napis "GMINA" a w dolnej części płata, pod herbem napis "DZIERŻONIÓW". Litery są w kolorze niebieskim. Rewers sztandaru (strona odwrotna) jest barwy czerwonej. W centralnej części płata umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w srebrnym kolorze. Sztandar Gminy Dzierżoniów będzie używany podczas uroczystości państwowych i gminnych, a także podczas uroczystych sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Wszyscy fundatorzy sztandaru wbili w drzewiec pamiątkowe gwoździe oraz otrzymali certyfikaty Fundatora Sztandaru. Do grona fundatorów należą: Stanisław Jurewicz, Grzegorz Powązka, Jolanta Beker, Anna Kwiatkowska, Tadeusz Mikoś, Edyta Mulka-Gonera, Tomasz Włodek, Marian Nowak, Grażyna Pięt, Janusz Szozda, Piotr Śliwa, Józef Świtalski, Elżbieta Tokarska, Krzysztof Twardak, Grażyna Ziernik, Ewa Żuchowska-Toboła, Marek Chmielewski, Dorota Chmielewska, Jolanta Zarzeka, Agnieszka Hul, Ryszard Brzeski, Barbara Kaliska, Marian Kowal, Ryszard Podolski, Jan Weznerowicz, Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", Marek Owsik, Małgorzata i Marek Sota i Andrzej Jakubas.

Szczególne podziękowania z rąk Przewodniczącego Rady otrzymała Dorota Chmielewska, która społecznie, bez wynagrodzenia, wykonała Sztandar Gminy Dzierżoniów, poświęcając swój czas, umiejętności i talent.

Dalsza część obrad uroczystej sesji poświęcona została 25. rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Wszyscy zebrani obejrzeli krótki film ukazujący przemiany zachodzące w Polsce w okresie ostatnich 25 lat oraz wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Mariana Kowala, członka Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, który w roku 1989 został wybrany na posła Sejmu X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego w okręgu Świdnica. Następnie radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie Rady Gminy Dzierżoniów o następującej treści:

"OŚWIADCZENIE
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 02 czerwca 2014 r.

w sprawie uczczenia 25. rocznicy historycznych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1989r.

Upamiętnia się rocznicę wyborów do Sejmu kontraktowego i wolnych wyborów do Senatu w dniu 4 czerwca 1989 r., jako symbolu początku odrodzenia wolnej Polski po latach zniewolenia i ucisku. Dzisiaj, w 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu, a tym samym rozpoczęcia pokojowych przemian w naszym kraju, Rada Gminy Dzierżoniów wyraża uznanie dla uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy wytyczyli drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce.


Rada Gminy oddaje hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do upadku reżimu komunistycznego w Polsce, co dało początek przemianom ustrojowym w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

W imieniu Rady Gminy Dzierżoniów
Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka"


Na zakończenie obrad z krótkim montażem historycznym wystąpiła młodzież z Gimnazjum Gminnego im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie, a całość uroczystości swoją grą uświetniła Orkiestra Dęta Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Od pokoleń pod sztandarami łączyli się ludzie, którym przyświecał jeden cel. Mamy nadzieję, że odebrany w dniu 2 czerwca 2014r. sztandar Gminy Dzierżoniów będzie wyrazem tożsamości wspólnoty mieszkańców naszej gminy.

Sztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy DzierżoniówSztandar dla Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony