Strona główna

Modernizacja oczyszczali ścieków i rozbudowa kanalizacji w Jodłowniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-05-09

Modernizacja oczyszczali ścieków i rozbudowa kanalizacji w Jodłowniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie z zadaniem "Modernizacja układów oczyszczania zespołu Oczyszczalni Ścieków Gminy Dzierżoniów" rozpoczęto kolejny etap modernizacji oczyszczalni gminnej w Mościsku.


W poprzednich etapach wykonano:

rok 2009
wymiana systemu napowietrzania. Zadanie objęło zaprojektowanie i wybudowanie układu napowietrzania drobnopęcherzykowego oczyszczalni ścieków, co pozwoliło na zwielokrotnienie sprawności reaktorów. Poprzez zastosowanie rusztów napowietrzających wyposażonych w dyfuzory elastomerowe talerzowe zgrupowane w 4 sekcje po obwodzie koła ścieki są "dotleniane" równomiernie i w krótszym czasie. Wykonano również modernizację systemu przesyłu ścieków i układów pompowych na 3 przepompowniach w Tuszynie i we Włókach. Zwiększono tym samym wydajność oraz uzyskano szczelność układu ciśnieniowego, a tym samym poprawiła się ekonomiczność i bezpieczeństwo przesyłu ścieków.

Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Łączny koszt realizacji zadania stanowił kwotę 111 630,00 zł.

rok 2012
wymiana systemu sterowania. Zadanie objęło zaprojektowanie i wybudowanie szafy sterowniczej układu sterowania oczyszczalni ścieków. Układ sterowania pracuje w reżimie automatycznym z możliwością sterowania ręcznego. Zakupiono 16 pomp ściekowych do systemu przesyłu ścieków, uruchomiono prasę do osadów ściekowych, zmodernizowano systemu oczyszczania wstępnego poprzez montaż mechanicznej kraty pionowej z automatycznym wyładunkiem oraz wykonano modernizację systemu przesyłu ścieków i układów pompowych na 2 przepompowniach w Uciechowie i Tuszynie.

Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
Łączny koszt realizacji zadania stanowił kwotę 578 671,00 zł.

Obecnie prace podzielone zostały na II etapy. I etap zakłada wymianę układu wolnoobrotowych mieszadeł na dwóch zbiornikach SBR, odbudowę istniejącego zbiornika retencyjno-odpływowego, wymianę systemu pompowego pompowni P-5 i P-15 we Włókach oraz zakup i montaż 10 pomp ściekowych do systemu przesyłu ścieków w tym dwóch pomp w pompowni głównej w oczyszczalni. Wartość prac I etapu robót to kwota 264 182,61 zł. II etap prac polegać będzie na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku. Wartość II etapu to 279 985,48 zł. Umowa na realizację ww. zadania została podpisana 5 maja 2014r. w Łagiewnikach.

Inwestycje realizowane będą w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Całkowita wartość projektu to 544 168,09 zł a dofinansowanie wynosi 301 568,00 zł. Prace prowadzone będą w okresie maj 2014 - czerwiec 2015.

Warto nadmienić, że całość prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków gminy Dzierżoniów przy wsparciu środków finansowych pozyskanych z różnych źródeł w latach 2009-2014, opiewa na kwotę 954 483,61 zł.

Modernizacja oczyszczali ścieków i rozbudowa kanalizacji w JodłownikuModernizacja oczyszczali ścieków i rozbudowa kanalizacji w JodłownikuModernizacja oczyszczali ścieków i rozbudowa kanalizacji w JodłownikuModernizacja oczyszczali ścieków i rozbudowa kanalizacji w Jodłowniku
powrót do poprzedniej strony