AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-10-26

Szkoła globalna

aktualności Gmina Dzierżoniów

W roku szkolnym 2007/2008 Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu "Szkoła globalna", którego koordynatorami w tej placówce są: p. Izabela Wójcik , p. Piotr Sowa, p. Daria Urzędowska i p. Małgorzata Grzelak. Rok szkolny 2006/2007 był rokiem pilotażowym projektu i uczestniczyło w nim 8 szkół z Polski. Od września b. r. do udziału w projekcie zakwalifikowało się Gimnazjum Gminne im. księdza Jana Melca wraz z 37. szkołami z całego kraju. Oprócz polskich szkół w projekcie uczestniczą placówki z: Anglii, Austrii, Malty, Czech, Słowacji oraz Tajlandii.

Ogólnym celem projektu jest stworzenie w sześciu krajach europejskich aktywnej sieci szkół globalnych zaangażowanych w redukcję ubóstwa, współpracujących ze szkołami w krajach Południa (krajach rozwijających się).

Szkoła Globalna to placówka, która:
  • uwzględnia sprawy globalne w nauczaniu i wychowaniu uczniów,
  • zachęca uczniów do odkrywania swojej roli w społeczności lokalnej w kraju iw świecie,
  • podejmuje konkretne działania, aby spowodować rzeczywistą zmianę w ważnych sprawach dotyczących współczesnego świata.

Uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie zdobywają wiedzę o tematyce globalnej, uczą się krytycznego spojrzenia na własną postawę i kształcą własne poczucie odpowiedzialności za świat, a także uczestniczą w akcjach na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Renata Idzik

powrót do poprzedniej strony