AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-04-28

Nowe drogi w Dobrocinie - prace trwają

aktualności Gmina Dzierżoniów

Po zakończeniu projektu pn. "Scalenie gruntów wsi Dobrocin" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w Dobrocinie nadszedł najbardziej oczekiwany, nie tylko przez rolników, moment, czyli budowa nowych dróg, które po zakończeniu prac będą nie tylko drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, ale również stanowić będą dodatkowe szlaki komunikacyjne oraz ścieżki rekreacyjne.

Obecnie prowadzone są prace przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. na drogach oznaczonych numerami 1,4,5,6,7 i 8 finansowane z środków pozyskanych ww. projekcie. Pozostałe do realizacji drogi nr 2,3,9,10 będą budowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania pn. "Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW".

W sumie wybudowane i przebudowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości 12,23 km. Ponadto zostaną wykonane zadrzewienia na długości 4,5 km oraz 4 miejsca rekreacyjne.

Okres realizacji zadania zaplanowany jest na 18 miesięcy.

Nowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwająNowe drogi w Dobrocinie - prace trwają
powrót do poprzedniej strony