AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-10-26

Z sesji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 25 października 2007r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ostroszowicach, o godz. 10.00 odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Podczas sesji przedstawiona została między innymi informacja o realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu Dzierżoniowskiego". Określony został wstępny zakres zadań inwestycyjnych do omówienia i akceptacji przez poszczególne gminy. Suma projektów wodociągowo - kanalizacyjnych opiewa na kwotę 100 milionów złotych. O dofinansowanie w wysokości 60 % Spółka Wodociągi i Kanalizacja będzie występowała do Funduszu Spójności.

Radni podjęli także uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2008 - 2011 oraz przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jodłownik, obręb Ostroszowice. Miejscowy plan ma na celu przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną i ukształtowanie zespołu zabudowy harmonijnie wpisującego się w przestrzeń otuliny Parku Krajobrazowego Gór Sowich, co wzbogaci ofertę inwestycyjną gminy. Ponadto nadano nazwy ulicy "Sportowa" w Uciechowie i "Krótka" Nowiźnie.

Radni określili także stawki podatku od nieruchomości i określili wzory formularzy podatkowych. Przedsiębiorcy zobowiązani będą do opłat za grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 0,63 zł za 1 m? a za lokal z działalnością - 17,35 zł od 1 m? powierzchni użytkowej. Za budynki mieszkalne podatnicy od 1 stycznia 2008 zapłacą 0,54 zł za 1 m?.

Obniżono ponadto średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2008r. z kwoty 58,29 zła za kwintal do kwoty 52 zł.

Gmina Dzierżoniów przystąpiła także do międzygminnego projektu "Evita - Inter@ktywne Gminy". W jego ramach przygotowana zostanie koncepcja budowy Internetu szerokopasmowego w oparciu o sieć gminy Stoszowice, współfinansowana przez Fundację Wspomagania Wsi.

Radni przyznali także dotację Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Mościsku na wykonane prace obejmujące realizację kanalizacji deszczowej dla budynku kościoła stanowiącego zabytek, w wysokości 25.000 zł.

Rada Gminy zaakceptowała także zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł na okres 4 lat, przeznaczonego na zakup nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Urzędu Gminy i podległych jednostek przy ulicy Piastowskiej w Dzierżoniowie.

Ponadto przyjęto statuty sołectw i zmieniono statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów oraz postanowiono o zbyciu działek niezabudowanych w Dobrocinie. Na koniec, z powodu braku wymiernych korzyści, gmina wystąpiła ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

powrót do poprzedniej strony