AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-04-04

Vivat Sołtysi !!!

aktualności Gmina Dzierżoniów

21.03.2014r. na terenie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Mościsku odbyła się narada sołtysów, w której udział wzięli Sołtysi Gminy Dzierżoniów, Wójt Marek Chmielewski, Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Czesław Barwicki, a także przedstawiciele banku BGŻ oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie.

Na początku spotkania Wójt Gminy wraz z Zastępca z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca złożyli najserdeczniejsze życzenia dla sołtysów oraz słowa podziękowania za dobrą współpracę, za zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie przedstawił informację dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w związku z wykryciem pierwszego ogniska ASF na terytorium UE - na Litwie, przy granicy z Białorusią. W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wirusa na terytorium Polski omówiona została aktualna sytuacja epidemiologiczna, czynnik etiologiczny, patogeneza oraz objawy kliniczne a także zwalczanie wirusa ASF. W związku z powyższym sołtysi zostali zobowiązani do zapoznania z materiałami szkoleniowo-informacyjnymi hodowców oraz producentów świń, którzy muszą dysponować niezbędną wiedzą w tym zakresie oraz zachować szczególną czujność i ostrożność.

Kolejnym tematem poruszanym podczas narady była informacja przedstawiona przez Panią Teresę Łastowiecką z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie dotycząca konieczności uzyskania wpisu do rejestru zakładów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, tj. zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby oraz podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (podstawową). Podmioty takie zobowiązane są złożyć wniosek oraz dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych we właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w innym przypadku podlegają karze pieniężnej, która może być wymierzona do 5.000 zł, ale nie mniej niż 1.000 zł.

Następnie Pani Jolanta Zarzeka omówiła szczegółowo regulamin Gminnego Konkursu pn. "Kreatywne sołectwo" organizowanego na terenie gminy Dzierżoniów, który prowadzony będzie w czterech kategoriach :

  1. Estetyka wsi
  2. Odnowa wsi
  3. Strona internetowa
  4. Aktywność wsi na forum gminy.

W sprawach różnych podjęto dyskusję na temat zmiany ustawy o funduszu sołeckim, organizacji imprezy gminnej pn. "Zmagania Sołectw", która odbędzie się 31.05 w Piławie Dolnej oraz konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2014".

Na koniec Wójt Gminy dokonał podsumowania Zebrań Wiejskich, jakie odbywały się na przełomie lutego i marca w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu statutu sołectw, przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowo-rzeczowych za 2013 r. oraz zmian w Sołeckich Strategiach Rozwoju.

Vivat Sołtysi !!!Vivat Sołtysi !!!
powrót do poprzedniej strony