Strona główna

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-03-14

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie gminy Dzierżoniów rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik"

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Koszt zadania wynosi 393.812,47 zł., na które gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 170.000,00 zł. i obejmuje ono wybudowanie między innymi wiat drewnianych, grillów prefabrykowanych, boisk do gry w piłkę, dróg i alejek.

Obecnie najbardziej zaawansowane prace budowlane prowadzone są w Owieśnie, gdzie powstaje boisko do siatkówki, koszykówki, gry w bule, wiata drewniana oraz alejki.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 10.06.2014r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznejZagospodarowanie przestrzeni publicznejZagospodarowanie przestrzeni publicznejZagospodarowanie przestrzeni publicznej
powrót do poprzedniej strony