Strona główna

Realizacja funduszu sołeckiego w roku 2013

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-03-05

Realizacja funduszu sołeckiego w roku 2013

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rok 2013 był już szóstym z rzędu rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego na terenie Gminy Dzierżoniów.

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach budżetu gminy mają na celu wzmocnienie najmniejszych jednostek pomocniczych gminy, dzięki temu, że to właśnie mieszkańcy podczas Zebrań Wiejskich, które organizowane są co roku na przełomie sierpnia i września wskazują najważniejsze zadania do realizacji na kolejny rok. Fundusz sołecki jest jednym z instrumentów wsparcia jakie Gmina Dzierżoniów zapewnia sołectwom.

Środki stanowiące fundusz sołecki na rok 2013 wyodrębnione zostały w budżecie gminy Uchwałą nr XXI/153/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2013 r. oraz Uchwałą nr XXV/193/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.

Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2013 to kwota 286.069,00 zł, z czego wydatkowano 285.662,86 zł, co stanowi ponad 99,8% zarezerwowanych środków.

Wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa oraz wykorzystanie przedstawia tabela.

powrót do poprzedniej strony