Strona główna

Zakończenie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-10-22

Zakończenie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończyła się 6 edycja ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Akcja ta , jest edukacyjnym projektem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacji "Trzeźwy Umysł" . Gmina Dzierżoniów przystąpiła do tej akcji po raz czwarty . Patronat na szczeblu gminnym objął Wójt Gminy p. Marek Chmielewski , przekazując naszym szkołom 3.710,00 zł

Poprzez sport chcieliśmy pokazać młodym ludziom, jak ważną rolę w ich życiu może odgrywać fundamentalna wartość sportu , jaką jest pokonywanie własnych słabości i ograniczeń . Sport , różne modele jego upowszechniania , krzewienie kultury fizycznej i umysłowej, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży - to podstawowe cele akcji. Akcja ta miała pokazać , że sport jest alternatywą dla alkoholu i stosowania innych używek W ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł " przeprowadzono ogólnopolskie konkursy :

INDYWIDUALNE

 • "Lubię siebie "
 • "Poznaję siebie i innych"
 • "Lubię ruch"
 • "Lubię sport"
 • "Napisz do Marka Kamińskiego"

ZESPOŁOWE

 • " Wiem i umiem "
 • " Sprawdzam i wybieram"
Wśród laureatów nagrodzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii są dzieci z naszej gminy
 • Klasa IV a z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej otrzymała kronikę w ramach konkursu "Sprawdzam i wybieram"
 • Klasa IV z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku otrzymała kronikę w ramach konkursu "Sprawdzam i wybieram"
 • Klasa I c z Gimnazjum Gminnego im. Ks. Jana Melca otrzymała kronikę w ramach konkursu "Sprawdzam i wybieram"
 • Grupa Świetlicowa z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach otrzymała kronikę w ramach konkursu "Sprawdzam i wybieram"
 • Patryk Niżyński z Szkoły Podstawowej w Uciechowie otrzymał puzzle w ramach konkursu "Lubię siebie"
 • Magdalena Pożar z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku otrzymała puzzle w ramach konkursu "Lubię siebie"
 • Wiktor Gadomski z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku otrzymała grę w ramach konkursu "Lubię ruch"
 • Adrian Magierki zam. w Piławie Dolnej otrzymał grę w ramach konkursu "Lubię ruch"
 • Michalina Kaleta i Dawid Błażkiewicz z Gimnazjum Gminnego im. Ks. Jana Melca otrzymali gry w ramach konkursu "Lubię sport"

Na terenie naszej gminy w akcji udział wzięły wszystkie szkoły czyli 747 uczniów, wielu rodziców i nauczycieli .Organizowano festyny, rajdy rowerowe i piesze, zawody sportowe. Dzieci ze Szkoły w Tuszynie, Piławie Dolnej i Gimnazjum przy udziale przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji zorganizowały patrol dla kierowców "Zachowaj Trzeźwy Umysł", podczas którego odczytywały i wręczały kierowcom list apelujący o prowadzenie auta "z Trzeźwym Umysłem" oraz wręczały naklejki na szybę "Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł ". Podczas spotkań z rodzicami wręczano ulotki nt "Co możesz zrobić aby zapobiec". Były także przemarsze z plakatami promującymi zdrowy styl życia "Mamo, tato nie pal" i pochody do sklepikarzy z prośbą o przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości . W ramach tej kampanii szkoła w Tuszynie na placu Sportowo - Rekreacyjnym zorganizowała Gminny Turniej Piłki Nożnej.

Realizacja postawionych celów nie byłaby możliwa bez zaangażowania nauczycieli. Serdecznie dziękuję za wszystkie przejawy pracy i zaangażowanie, twórcze pomysły wzbogacające kampanię , które tworzą gminną koalicję na rzecz trzeźwego umysłu .Jednak przede wszystkim pamiętajmy, że naszym celem jest praca dla młodych ludzi i wszyscy ponosimy odpowiedzialność za ostateczny rezultat.

Przygotowała: Bożena Pompa -Koordynator Gminnego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

powrót do poprzedniej strony