AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-01-16

Otwarty konkurs ofert

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwota przeznaczona na realizację zadania: 134.000 zł, termin składania ofert: 07 lutego 2014r.
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych kwota przeznaczona na realizację zadania: 4.000 zł, termin składania ofert: 28 lutego 2014r.
  3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie kwota przeznaczona na realizację zadania: 1.500 zł, termin składania ofert: 28 lutego2014r.
  4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kwota przeznaczona na realizację zadania: 20.000 zł, termin składania ofert: 28 lutego 2014r.
  5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej kwota przeznaczona na realizację zadania: 4.000 zł, termin składania ofert: 28 lutego 2014r.
  6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym kwota przeznaczona na realizację zadania: 20.000 zł, termin składania ofert: 28 lutego 2014r.
  7. przeciwdziałania alkoholizmowi kwota przeznaczona na realizację zadania: 20.000 zł, termin składania ofert: 28 marca 2014r.
  8. zwalczanie narkomanii kwota przeznaczona na realizację zadania: 20.000 zł, termin składania ofert: 28 marca 2014r.
  9. turystyka i krajoznawstwo kwota przeznaczona na realizację zadania: 5.000 zł, termin składania ofert: 28 marca 2014r.

Bliższe informacje o konkursie i warunkach uzyskania wsparcia można uzyskać na stronie www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce organizacje pozarządowe, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 (pokój 202), tel. 074 832 56 81, e- mail: a.stawicka@ug.dzierzoniow.pl

powrót do poprzedniej strony