Strona główna

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów (2014)

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-01-07

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów (2014)

aktualności Gmina Dzierżoniów

To tytuł projektu realizowanego od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. na terenie gminy Dzierżoniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Projekt skierowany jest do 6 osób (5 kobiet, 1 mężczyzna) bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja osób bezrobotnych z terenu gminy Dzierżoniów w roku 2014 poprzez realizację kontraktów socjalnych.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci :

  1. Bezpłatnych szkoleń
    • podstawy obsługi komputera
    • skuteczna autoprezentacja
    • szkolenia zawodowe
  2. Programu wsparcia doradcy zawodowego
  3. Programu wsparcia psychologa
  4. Pomocy finansowej

Rekrutacja :

Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, telefon: 74 8325663, 74 8325664 w terminie do 24 stycznia 2014r.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII: Promocja aktywnej integracji
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

powrót do poprzedniej strony