AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-12-03

Nowy chodnik w Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 22.11.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Zagospodarowanie Centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika poprawiające warunki życia mieszkańców".

Zakres robót obejmował:

  1. Budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej.
  2. Wykonanie zatoki autobusowej z przeniesieniem wiaty
    przystankowej.
  3. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
  4. Wykonanie studni deszczowych.
  5. Przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
  6. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą nawierzchni na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3009D i 3019D.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi".

Koszt zadania wyniósł 395.334,87 zł brutto. Dofinansowanie do 75% Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Powiat Dzierżoniów 78.320,00 zł.

Nowy chodnik w TuszynieNowy chodnik w Tuszynie
powrót do poprzedniej strony