Strona główna

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-11-28

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 26.11.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin w celu stworzenia plenerowego miejsca spotkań mieszkańców".

Zakres prac to:

  1. Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na fundamentach betonowych wraz z wbudowaniem obrzeży betonowych i nawierzchni z kruszywa.
  2. Prace ziemne, wbudowanie obrzeży betonowych, nawierzchnię z kruszywa oraz nasadzenie drzew wykonali we własnym zakresie mieszkańcy Dobrocina.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi.

Dofinansowanie inwestycji wyniosło 80%. Koszt zadania 43.067,69 zł brutto.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin
powrót do poprzedniej strony