Strona główna

Modernizacja sieci wodociągowej we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-11-28

Modernizacja sieci wodociągowej we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 15.11.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania pn: "Modernizacja sieci wodociągowej we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów".

Zakres robót obejmował między innymi:

  1. Wymianę sieci wodociągowych.
  2. Przebudowę lub uszczelnienie istniejących studni wodomierzowych wraz z montażem włazów żeliwnych.
  3. Wymianę pomp w przepompowni wraz z jej remontem w Dobrocinie.
  4. Wymianę wodomierzy skrzydełkowych.
  5. Wymianę istniejących skrzynek żeliwnych na przyłączach.
  6. Wymianę hydrantów podziemnych na nadziemne, skrzynek obudów wraz z zasuwami oraz zasuw.
  7. Wymianę oznakowania hydrantów, węzłów i przyłączy.
  8. Spięcie instalacji wewnętrznych w budynkach z przyłączami.

Inwestycja finansowana jest przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - oddział Terenowy we Wrocławiu.

Koszt zadania wraz z robotami dodatkowymi, ekspertyzą oraz nadzorem inwestorskim wyniósł 341.858,92 zł brutto.

Modernizacja sieci wodociągowej we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i UciechówModernizacja sieci wodociągowej we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów
powrót do poprzedniej strony