AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-10-16

Gmina walczy z bezrobociem

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia i poprawę sytuacji na naszym rynku pracy. Od 23 kwietnia 2007r. trwają roboty publiczne, w ramach których znalazło zatrudnienie 40 bezrobotnych z terenu gminy Dzierżoniów. Od 1 sierpnia zostało zatrudnionych 15 kolejnych bezrobotnych.

Pracownicy w ramach robót publicznych wykonali w ciągu tych sześciu miesięcy szereg prac społecznie użytecznych na terenie całej gminy. Były to między innymi montaże tablic, koszy na śmieci i ogrodzeń z malowaniem na placach zabaw w Mościsku, Roztoczniku, Owieśnie, Ostroszowicach i Jodłowniku oraz dokończenie drenażu na boisku do piłki nożnej w Roztoczniku i dokończenie budowy boisk do siatkówki w Roztoczniku i Ostroszowicach.

Ponadto wykonano prace porządkowe w parku w Tuszynie, wokół Domku Myśliwskiego w Jodłowniku i przy oczyszczalni ścieków w Mościsku. Wykoszono oraz pousuwano zakrzaczenia na działkach gminnych w Nowiźnie, Owieśnie, Piławie Dolnej. Uporządkowano także teren wokół boisk do piłki nożnej w Piławie Dolnej i Owieśnie.

Wykonano prace remontowe i porządkowe w szkołach gminnych m.in. w Uciechowie (malowanie klas i innych pomieszczeń, odbudowa podmurówki ogrodzenia), w gimnazjum gminnym (remont oraz przygotowanie klas i innych pomieszczeń do malowania, ułożenie kostki brukowej betonowej na placu przed szkołą i ciągach komunikacyjnych) i w szkole w Piławie Dolnej (montaż nowego ogrodzenia oraz malowanie całego ogrodzenia, malowanie pomieszczeń). W szkole w Ostroszowicach zamontowano nowe ogrodzenia, odbudowano ogrodzenia z muru, oraz wykarczowano krzaki. W przedszkolu w Dobrocinie pomalowano ogrodzenia i wiaty.

Szereg prac dotyczył dróg gminnych. W Mościsku porządkowano drogi, czyszczono koryta ściekowe i wyrównywano nierówności kruszywem przy ulicach. Krótkiej, Polnej, Wierzbowej i Szkolnej. Podobne prace dotyczyły w Nowiźnie ulic Wąskiej i Łąkowej, w Piławie Dolnej ulic Spacerowej, Ks. Styczka i Słonecznej, w Ostroszowicach ulicy Ogrodowej i Stawowej a w Roztoczniku drogi w parku obok szkoły, gdzie oczyszczono nawierzchnię i część pobocza drogi.

Wykonano także prace porządkowo - pielęgnacyjne na obiektach sportowo - rekreacyjnych w Książnicy, Włókach i Roztoczniku oraz przy obiektach małej architektury służące codziennej rekreacji mieszkańców Ostroszowic, Mościska, Owiesna i Jodłownika.

Ponadto oczyszczono chodniki w Książnicy, Piławie Dolnej i Ostroszowicach. Wybudowano chodnik w Dobrocinie na długości 127 metrów oraz chodnik przy sali wiejskiej w Roztoczniku. Trwa także budowa kortu tenisowego w Jędrzejowicach. Wykonywano też prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych na dł. ok. 15160 mb oraz odbudowano i przebudowano 6 przepustów . Oczyszczono również zbiornik wodny w Książnicy. Trzeba tu podkreślić że dofinansowanie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie wyniosło 95 % kosztów zatrudnienia.

powrót do poprzedniej strony