Strona główna

Nowe władze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-10-18

Nowe władze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 15.10.2013r. w sali narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Najważniejszym tematem tego spotkania było złożenie sprawozdania przez Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną, udzielenie absolutorium oraz wybór nowego Zarządu na kolejną kadencję. Walne zebranie Koła swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście - Wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pułkownik Kwiatkowski.

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze otworzył długoletni Prezes Koła Pan Ludwik Skokuń, który po przedstawieniu sprawozdania z działalności Koła serdecznie podziękował Zarządowi Koła oraz wszystkim członkom zwyczajnym i wspierającym. Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności skierował do Wójta gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego za ogromne wsparcie, pomoc i rozumienie potrzeb ludzi, dla których odwaga, poświęcenie i wielkie poczucie obowiązku wobec Ojczyzny były i są największą wartością.

Po przedstawieniu szczegółowego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i uzyskaniu absolutorium wybrano nowy Zarząd Koła na kolejną kadencję. Prezesem Koła został Stanisław Koncewicz, Zastępcą Prezesa Władysław Kossakowski, Sekretarzem Józef Idzi, Skarbnikiem Adam Bulek, Członkiem Zarządu Janina Banaś. Honorowym Prezesem Koła został Pan Ludwik Skokuń, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Florian Kuriata, Zastępcą Przewodniczącego Maria Myślicka, członkiem Franciszka Hreczuk. Delegatem na Wojewódzki Zjazd Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych został Stanisław Koncewicz.

Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski wręczając listy gratulacyjne członkom ustępującego Zarządu Koła podziękował za ich pracę i widoczne zaangażowanie podczas gminnych, miejskich i powiatowych uroczystości państwowych o charakterze patriotycznym oraz zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie ze strony samorządu gminy Dzierżoniów. Wybranemu Zarządowi Koła złożył gratulacje i życzył dobrego zdrowia i dalszej aktywnej działalności.

 Nowe władze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Nowe władze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Nowe władze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Nowe władze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
powrót do poprzedniej strony