Strona główna

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku gradobicia i powodzi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-10-14

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku gradobicia i powodzi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy szkód w uprawach powstałych na skutek gradobicia i powodzi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy, u których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji mogą ubiegać się o zaciągnięcie kredytu "klęskowego'.

Procedura ubiegania się o w/w kredyt jest następująca:

  1. Pobranie z banku oraz wypełnienie formularza wniosku o kredyt;
  2. Pobranie oraz wypełnienie przez rolnika formularza wniosku o wydanie opinii Wojewody i złożenie w tut. Urzędzie (wzór wniosku: www.duw.pl). Wniosek winien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami;
  3. Po odebraniu opinii Wojewody rolnik składa w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu, zgodnie z regulaminem kredytowania w banku.
Szczegółowych informacji udziela: Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Agnieszka Zielińska, tel.: 74 832 56 84

powrót do poprzedniej strony