AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-10-07

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sobotę 5 października 2013r. w Mościsku odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku nowego obiektu Centrum Biblioteczno - Kulturalnego. Symboliczną wstęgę przecięli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka.

Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili: Poseł na Sejm RP Tomasz Smolarz, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska, Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Dorota Gromadzka, Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UM, Dyrektor Instytutu książki Grzegorz Gauden, Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Tyws, Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich miast i gmin, Radni Rady Gminy Dzierżoniów, przedstawiciele instytucji kultury z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, przedstawicieli firmy realizującej inwestycję oraz licznie przybyli mieszkańcy Mościska.

W trakcie uroczystości Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Justyna Kaczorowska przedstawiła gościom codzienną działalność biblioteki oraz prowadzone projekty. Podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie środków finansowych na zrealizowanie inwestycji, a szczególnie Ministrowi Kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnoślaskiego Rafałowi Jurkowlańcowi, Radnym Sejmiku Dolnośląskiego Dorocie Gromadzkiej i Barbarze Zdrojewskiej, Radnym Gminy Dzierżoniów oraz Wójtowi Markowi Chmielewskiemu. Bardzo mocno podkreśliła, że bez osobistego zaangażowania tych osób nie byłoby możliwe powstanie takiego obiektu na terenie naszej gminy. Szczególne podziękowania otrzymała Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Ewa Chryczyk za zaangażowanie i nadzór nad prowadzonymi pracami.

Następnie głos zabrał Minister Zdrojewski, który zwrócił uwagę na fakt realizowania tego typu inwestycji w małych ośrodkach, które wyróżniają się aktywnością i energią społeczną mieszkańców. Wspomniał, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Mościsku jest jedną z pierwszych siedmiu tego typu inwestycji zrealizowanych w kraju.

Minister uhonorował również obecny na uroczystości Chór Ludowy "Macieje", który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Do serdecznych gratulacji i życzeń Minister dołączył nagrodę-czek na 15 tys. zł. z przeznaczeniem na dalszą działalność Chóru.

W dalszej części swoje wystąpienie miał Wójt Gminy Marek Chmielewski. Podkreślił on duże zaangażowanie wielu osób, służb oraz instytucji w proces powstawania obiektu. Wyraził również nadzieję, że działalność instytucji, które znajdą swoją siedzibę w nowym obiekcie będzie kontynuacją dotychczasowych działań integrujących mieszkańców, środowisko i inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań i projektów. Podkreślił również, że w niedalekiej przyszłości obiekt będzie rozbudowany o remizę Ochotniczej Straży Pożarnej i zaplecze techniczne dla Ludowego Klubu Sportowego.

Życzenia i gratulacje w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca przekazała Radna Sejmiku Dorota Gromadzka.

W trakcie uroczystości wystąpiły gminne zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni Tańca Górali Czadeckich "Pojana", Chór Kameralny "Con Moto", wyżej wspomniany Chór "Macieje" oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku oraz Szkoły Podstawowej w Tuszynie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Programu "Kultura +". Wartość inwestycji to ponad 3.000.000,00 zł. Na realizację inwestycji gmina Dzierżoniów pozyskała 1.000.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 980.000,00 zł ze środków budżetowych Województwa Dolnośląskiego

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

powrót do poprzedniej strony