AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-10-10

Monitoring w Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.680 zł na założenie monitoringu w Gimnazjum Gminnym.

Program niniejszy ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół i placówek, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Program przyczyni się także do wzrostu wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkołach i placówkach. Do programu gmina mogła zgłosić tylko gimnazjum ponieważ wsparcie mają szansę otrzymać szkoły w których uczy się minimum 200 uczniów. Koszt monitoringu wynosi 8.500 zł z czego wnioskowano o sumę 6 800 zł.

powrót do poprzedniej strony