Strona główna

Informacja dotycząca wykonanych scaleń gruntów wsi Dobrocin oraz części wsi Roztocznik

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-08-12

Informacja dotycząca wykonanych scaleń gruntów wsi Dobrocin oraz części wsi Roztocznik

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Centrum sportowo - rekreacyjno - oświatowym w Dobrocinie ul. Kościuszki 14a uczestnikom scalenia została przedstawiona decyzja Starosty Dzierżoniowskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Dobrocin oraz części wsi Roztocznik (działki nr 347 i 351) znajdujących się na terenie Gminy Dzierżoniów o łącznej powierzchni 1246.2341 ha realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 według działania 125 - "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów".

Decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów otrzymali wszyscy uczestnicy scalenia, sołtys wsi Dobrocin oraz Wójt Gminy Dzierżoniów. Zostanie ona wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń sołectwa Dobrocin, Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Urzędu Gminy Dzierżoniów. Można się z nią również zapoznać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 (pokój nr 205) w godzinach pracy Urzędu w okresie 14 dni od daty ogłoszenia.

Decyzja starosty o zatwierdzeniu projektu scalenia stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów.

Pełny tekst decyzji

Informacja dotycząca wykonanych scaleń gruntów wsi Dobrocin oraz części wsi RoztocznikInformacja dotycząca wykonanych scaleń gruntów wsi Dobrocin oraz części wsi Roztocznik
powrót do poprzedniej strony