Strona główna

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-07-29

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów - 2013

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 25.07.2013r. przy udziale Z-cy Wójta Gminy Dzierżoniów - Jolanty Zarzeki odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu systemowego pn. "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów".

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Dzierżoniów, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Projekt skierowany jest do 6 osób (5K i 1M) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  1. Bezpłatnych szkoleń
    • podstawy obsługi komputera
    • skuteczna autoprezentacja
    • szkolenia zawodowe
  2. Programu wsparcia doradcy zawodowego
  3. Programu wsparcia psychologa
  4. Pomocy finansowej

Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień br.

Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów - 2013Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów - 2013Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów - 2013
powrót do poprzedniej strony