Strona główna

Odbiór odpadów komunalnych po 1.07.2013r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-06-28

Odbiór odpadów komunalnych po 1.07.2013r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, iż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie doszło do podpisania umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierżoniów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Naprzód" z Rydułtów nie przystąpiła do podpisania umów.

W związku z powyższym, na podstawie art. 94. ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzwyczajną sytuacją i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Dzierżoniów, umowa podpisana została z Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na dzień dzisiejszy pozostaje bez zmian. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) otwarty będzie w środy od godz 11:00 do 19:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 16:00 w Dzierżoniowie przy Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych - wjazd od ul. Bielawskiej 15B.

Zarząd ZGPD-7

powrót do poprzedniej strony