Strona główna

Sytuacja powodziowa w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-06-26

Sytuacja powodziowa w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z intensywnymi opadami deszczu na rzekach i potokach płynących przez teren gminy Dzierżoniów zostały przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe.

Najtrudniejsza sytuacja była w Mościsku, gdzie rzeka Pilawa przekroczyła stan alarmowy o 90cm i w momencie krytycznym poziom wody w rzece wynosił 290cm. Zalane zostały pola, łąki, drogi, ogrody, niektóre domostwa. Dlatego też wójt gminy Marek Chmielewski podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie większości sołectw gminy Dzierżoniów. Powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na czele z wójtem gminy. Sytuacja hydrologiczna była bardzo dynamiczna i wymagała podejmowania decyzji i szybkich, skoordynowanych działań. Oprócz terenów dotychczas zagrożonych ewentualnym podtopieniem czy zalaniem, pojawiły się nowe do tej pory wolne od tego typu zagrożeń.

Działania grupy w terenie koordynowane były przez wójta gminy Marka Chmielewskiego oraz Komendanta PPSP Marka Hajduka. W akcję ratowniczą zaangażowane zostały gminne jednostki OSP z Mościska, Tuszyna, Ostroszowic, Piławy Dolnej (strażacy ochotnicy z Roztocznika- jednocześnie pracownicy PSP w Dzierżoniowie - byli zaangażowani w służbę ratowniczą w ramach Państwowej Straży Pożarnej) oraz pracownicy publiczni. Bezcenna okazała się jednak bezinteresowna pomoc sąsiedzka, w którą zaangażowało się wielu mieszkańców naszej gminy. Do akcji zużyto między innymi 4,5 tys. worków i 200 ton piasku.

Obecnie w gminie trwa usuwanie skutków lokalnych podtopień. Intensywne opady deszczu ustają, a poziom wód w rzekach opada. Nie ma informacji o przewidywanych dalszych silnych opadach deszczu.

Wójt gminy Dzierżoniów powołał Gminą Komisję Szacowania Szkód Powodziowych w Gospodarstwach Domowych, która już pracuje w terenie. Pomoc poszkodowanym będzie udzielana zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego. Osoby z terenu gminy Dzierżoniów, których majątek ucierpiał w czerwcowej powodzi, mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74 832 56 60.

Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową serdecznie dziękujemy.

Sytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie DzierżoniówSytuacja powodziowa w gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony