Strona główna

Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-06-10

Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 6 czerwca 2013r. w kinie "Zbyszek" w Dzierżoniowie odbyła się uroczystość podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Powiecie Dzierżoniowskim zorganizowane przez Gminę Dzierżoniów pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Prezentacje Oświatowe to niezwykle prestiżowe i ważne wydarzenie edukacyjne mające już swoją wieloletnią tradycję. Galę podsumowującą zaszczycili swoją obecnością: Włodzimierz Chlebosz - członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dorota Gromadzka - radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń - dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Alina Wieliczko - prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Irena Niedźwiecka - Filipiak - dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Janusz Guzdek - Starosta Dzierżoniowski, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, Grzegorz Powązka przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów, radni Rady Gminy Dzierżoniów, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy placówek zarządzających oświatą, uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz wszyscy laureaci i uczestnicy działań edukacyjnych.

XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013 przebiegały pod hasłem "W spadku po dziadku, nauka od wnuka" i prowadzone były w nowej formule. Stanowiły cykl konkursów, warsztatów oraz spotkań z udziałem dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego powiatu dzierżoniowskiego oraz seniorów z naszego regionu. We wszystkich działaniach wzięło udział ponad 1500 osób. Mottem przewodnim wszystkich realizowanych działań były słowa Lecha Makowieckiego z utworu pt. "Nauki Dziadka".

"Pamiętam swego dziadka... Dziś mam swego wnuka... Z maluchem również trzymam kontakt doskonały, Gdy spytam: Kto Ty jesteś? Mówi : Polak mały... Wiem jak wartko czas mija... Znów jakoś przypadkiem Wnuczek stanie się ojcem... Chwilę później - Dziadkiem... Lecz jeśli tę tradycję podtrzymam w rodzinie, To nie zginie Polska... I nigdy nie zginie..."

W ramach XIV Prezentacji Oświatowych zorganizowano sześć konkursów w tym pięć o zasięgu powiatowym: Konkurs Powiatowy pn. "Żywa historia sercem pisana..." - wywiad z babcią lub dziadkiem, Wielopokoleniowy Turniej Szachowy "Szach-Mat", Powiatowy Konkurs Wędkarski "Złota Rybka", Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Moja babcia jest trendy, mój dziadek jest cool", Turniej sprawnościowo - wiedzowy "Razem możemy wszystko... Omnibusy to my" i Powiatowy Konkurs Plastyczny "Lubię z babcią i dziadkiem spędzać czas". W Izbie Historii Regionalnej Gimnazjum Gminnego im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. "Skąd nasz ród?", podczas których zaprezentowano tematy dotyczące rzemiosła w naszej okolicy, wielokulturowości dawnych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, pamiątek języka polskiego z okresu XVI-XIX wieku, pochodzenia osadników po II wojnie światowej oraz jak było w szkole 100 lat temu.

Ponadto z udziałem seniorów zorganizowano warsztaty pierogarskie "Pierogi każdy lepić może, a jak coś to babcia mi pomoże" warsztaty artystyczne "Igłą, dłutkiem i pędzelkiem" oraz warsztaty wokalno - instrumentalne "Śpiewem i tańcem łączymy pokolenia", w ramach których zorganizowano spotkania muzyczne "Przeboje wszechczasów" i taneczne "Współcześnie i z przytupem". Spotkania te były znakomitą okazją do poznania wspaniałych artystów amatorów, którzy chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Na spotkaniach z muzykującymi rodzinami z gminy Dzierżoniów oraz z wielopokoleniowym Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "POJANA" z Piławy Dolnej wykonywano pieśni i piosenki starszego i młodszego pokolenia oraz tańce ludowe i współczesne. Efektem tych artystycznych działań był brawurowy "Koncert nad koncertami" wykonany podczas gali podsumowującej XIV Prezentacje Oświatowe oraz wydany z tej okazji Śpiewnik zawierający zbiór pieśni i piosenek łączących pokolenia.

Efektem Konkursu Literackiego pn. "Żywa historia sercem pisana" - wywiad z babcią lub dziadkiem, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, jest publikacja zawierająca nagrodzone prace, którą otrzymali wszyscy zaproszeni goście.

W bogatym obszarze realizowanych zadań edukacyjnych nie zabrakło działań skierowanych do naszych kochanych seniorów. W ramach "Akademii superbabci i superdziadka" miała miejsce niezwykła "Przygoda w cyberprzestrzeni" - wycieczka do Humanitarium, MultiCentrum i Mediateki we Wrocławiu. Zorganizowano również, przy wsparciu pracowników Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie warsztaty z zakresu bankowości elektronicznej pn. "E-flirt z komputerem" (Nie chcesz chodzić do banku, bank przyjdzie do ciebie) oraz przeprowadzono lekcje edukacji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pn. "Zaczarowany ołówek". Niezwykle wartościowy okazał się również wykład z zakresu psychologii "Senior na czasie czyli jak nie zagubić się we współczesnym świecie" oraz ekspozycja książek i materiałów dydaktycznych dotyczących zwyczajów i tradycji pielęgnowanych i kultywowanych w rodzinie pn. "Senior w rodzinie to skarb - babcia i dziadek łączą pokolenia" zorganizowana w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego - Bibliotece Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

W ramach XIV Prezentacji Oświatowych zorganizowane zostały przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wszechnica Nauczycielska" w Bielawie szkolenia dla nauczycieli "Public relations zaczyna się w domu" i dla dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego pn. "Promocja szkoły w środowisku".

Wyrażamy głębokie przekonanie, że XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów stanowiły bogate źródło wiedzy, doświadczeń i satysfakcji nie tylko dla uczniów, nauczyciel i dyrektorów placówek oświatowych ale także rodziców i seniorów z całego regionu. Wszystkie podjęte działania potwierdziły, jak wiele zależy od dobrej współpracy wszystkich osób mających wpływ na rozwój i wychowanie młodego pokolenia i jak wiele można osiągnąć pracując wspólnie i dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zgodnie z tradycją tegoroczny organizator XIV Prezentacji Oświatowych Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski przekazał organizację jubileuszowych XV Prezentacji Oświatowych w 2014r. Burmistrzowi Pieszyc Mirosławowi Obalowi.

Organizatorzy XIV Prezentacji Oświatowych w Gminie Dzierżoniów 2013 serdecznie dziękują wszystkim uczniom, rodzicom, seniorom, nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek oświatowych, placówek doskonalenia nauczycieli, lokalnym artystom, wszystkim uczestnikom wspomagającym realizowane przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich wspierających Prezentacje instytucji, organizacji i stowarzyszeń : Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko", Koła Gospodyń Wiejskich w Mościsku, Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło w Dzierżoniowie, Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, właścicielowi firmy AFM w Bielawie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, Szkół Niepublicznych w Bielawie, rodzin Państwa Wszół z Uciechowa i Nowaków z Ostroszowic oraz członków Zespołu Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "POJANA" z Piławy Dolnej oraz paniom Bożenie Nowak i Marii Szachniewicz za urozmaicenie słowem i dowcipem tegorocznej gali.

Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013Gala podsumowująca XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów 2013
powrót do poprzedniej strony