AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-09-26

XII/07 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 27 września 2007r. w Centrum Kulturalno – Sportowym w Uciechowie, godz. 10.00 odbędzie się XII/07 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Podczas sesji przedstawiona zostanie przez zastępcę burmistrza miasta Dzierżoniów Tomasza Smolarza informacja w sprawie realizacji jednolitego systemu komunikacji zbiorowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego Ponadto przez wójta Marka Chmielewskiego przedstawiona będzie informacja o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów i Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za pierwsze półrocze 2007 roku. Radni podejmą uchwały między innymi w sprawach:

  • rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoża migmatytu i amfibolitu - Piława Górna wraz z urządzeniami towarzyszącymi
  • zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów
  • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • zmiany w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2007
  • zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżoniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

powrót do poprzedniej strony