AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-04-12

IV Gminne Święto Odnowy Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, lokalni liderzy oraz osoby zaangażowane w odnowę wsi w naszej gminie spotkali się 9 kwietnia 2013r. w Piławie Dolnej aby podsumować działania podjęte w tym obszarze w roku 2012r.

Było to już IV Święto Odnowy Wsi w gminie Dzierżoniów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni gości: Tomasz Smolarz poseł na Sejm RP, Dorota Gromadzka radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dariusz Kucharski Wicestarosta Dzierżoniowski, Anna Augustyniak redaktor naczelny "Tygodnika Dzierżoniowskiego" oraz gospodarze naszej gminy Marek Chmielewski wójt gminy Dzierżoniów i Jolanta Zarzeka zastępca wójta.

Podsumowania działań podejmowanych roku 2012 przez poszczególne sołectwa w Odnowie Wsi w naszej gminie, sukcesy oraz cele na przyszłość przedstawiła w swoim wystąpieniu zastępca wójta Jolanta Zarzeka. Wskazała przede wszystkim na ciągle rozwijającą się aktywność mieszkańców gminy w różnych dziedzinach życia społecznego. W swojej prezentacji pokazała jak prężnie działające stowarzyszenia z terenu naszej gminy pozyskują na swoją działalność znaczące środki finansowe nie tylko z budżetu gminy. Z roku na rok pozyskiwane kwoty są coraz większe. Z kolei wójt Marek Chmielewski przedstawił zgromadzonym założenia i cele powstałej niedawno Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Gmina Dzierżoniów należy do inicjatorów powstania PSORW, w skład której wchodzi 36 samorządów z terenu całego kraju. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi to przestrzeń, w której poszczególne, aktywne gminy będą mogły wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami.

Następnie swoje osiągnięcia w odnowie wsi prezentowali przedstawiciele poszczególnych organizacji i stowarzyszeń. Ich prezentacje potwierdziły mnogość i różnorodność podejmowanych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i gminy Dzierżoniów. W czasie spotkania odbyło się także rozstrzygniecie konkursu na nazwę, istniejącego od roku, Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy Dzierżoniów. Do konkursu zostało zgłoszonych 7 propozycji. Wszyscy zebrani na sali w głosowaniu zdecydowali, że nasze Partnerstwo od 9 kwietnia 2013r. nosi nazwę "Lepsze jutro". Jego autorka, Agnieszka Stawicka, pełnomocnik wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymała na pamiątkę koszulkę z logo Partnerstwa.

Spotkanie urozmaiciły mini koncerty muzyczne młodych talentów z terenu naszej gminy: Marty Wszół przy akompaniamencie taty Roberta, Łucji Kwiędacz, Oskara Jędrzejewskiego, Konrada Łozowickiego, Emilii Juraszek i Kamili Henzel. Było też coś dla ciała: pyszne pierogi z soczewicą i piękny, okolicznościowy tort upieczony przez panią Marię Chudek.

Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich Pojana, który, oprócz swojego tradycyjnego repertuaru, brawurowo wykonał utwór w języku czeskim. Zespół Pojana w dniach 21-23 czerwca 2013r. wystąpi na międzynarodowym festiwalu folklorystycznym organizowanym przez zaprzyjaźnioną z nami czeską gminę Dolni Cermna.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy, a szczególnie paniom ze Stowarzyszenia Piława Dolna, sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Piławy Dolnej.

IV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy WsiIV Gminne Święto Odnowy Wsi
powrót do poprzedniej strony