AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-04-08

Nowy sołtys Roztocznika

aktualności Gmina Dzierżoniów

W piątek, 5 kwietnia 2013r. w sali budynku wielofunkcyjnego w Roztoczniku odbyły się przedterminowe wybory sołtysa tej wsi. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 85 osób uprawnionych do głosowania.

W związku ze złożoną rezygnacją Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa wsi Roztocznik, Stanisława Dziagacza. Ustępującemu sołtysowi serdeczne podziękowania za pracę na rzecz sołectwa i gminy złożył wójt Marek Chmielewski. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie:

  • Danuta Stasiak - Przewodnicząca Komisji,
  • Roman Staszkowian - członek Komisji,
  • Robert Macek - członek Komisji,
  • Radosław Piasecki - członek Komisji.

Komisja przystąpiła do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysa wsi. Zebranie Wiejskie zgłosiło jednego kandydata - Leszka Pazińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach na sołtysa Roztocznika. W wyniku tajnego głosowania nowym sołtysem wsi Roztocznik został wybrany Leszek Paziński, który uzyskał 61 głosów. Nowy sołtys otrzymał gratulacje od wójta gminy, a sam podziękował mieszkańcom Roztocznika za zaufanie jakim go obdarzyli oddając swój głos na niego, i zapewnił, że zamierza godnie i z równie wielkim zaangażowaniem kontynuować pracę na rzecz wsi.

Kolejnym punktem Zebrania Wiejskiego były wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Zgłoszonych zostało 5 kandydatów, a w wyniku wyborów nowymi członkami Rady zostali: Renata Staszkowian, Andrzej Dąbrowski i Adam Break.

Nowy sołtys RoztocznikaNowy sołtys RoztocznikaNowy sołtys RoztocznikaNowy sołtys RoztocznikaNowy sołtys Roztocznika
powrót do poprzedniej strony