AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-04-03

XXXVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy były tematami wiodącymi XXXVI Sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w czwartek 28 marca 2013r.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: nadkomisarz Przemysław Marut Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, mł. brygadier Marek Hajduk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Krzysztof Kot Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali sprawozdań przedstawicieli policji i straży pożarnej z działań podległych im służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowanych w roku 2012 na terenie gminy oraz powiatu dzierżoniowskiego.

W swoich wystąpieniach komendanci zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia występujące na naszym terenie oraz wskazali szeroki wachlarz podejmowanych przez podległe im jednostki, inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślili również dobrą współpracę z samorządem gminy Dzierżoniów, Radą Gminy oraz Wójtem, co przekłada się na poprawę skuteczność działań służb mundurowych oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W dalszej części sesji Rafał Kosek Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów omówił założenia gospodarki ściekowej prowadzonej przez ZGK na terenie gminy. Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru gminie Dzierżoniów,
  • zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzierżoniów,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2013,
  • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014,
  • nadania nazw ulic w miejscowości Kiełczyn i Piława Dolna,
  • zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dzierżoniów w miejscowościach Książnica i Nowizna,
  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jodłownik,
  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Uciechów.

Następnie wójt gminy poinformował radnych o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.

Na zakończenie obrad wójt gminy oraz przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów, na ręce radnych, złożyli wszystkim mieszkańcom gminy życzenia radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

XXXVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony